Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

За центъра

Цели  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / За центъра - Цели
ЦЕЛИ НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА
Ноу-центърът за алтернативни грижи има пред себе си следните цели:
 • Да подобрява координацията и комуникацията между всички заинтересовани страни.
 • Да подпомага планиране процеса на деинституционализация чрез събиране, обобщаване и анализ на данни.
 • Да осигури информационно обезпечаване на Плана за действие и неговата актуализация (национални и международни добри практики).
 • Да създаде механизъм, гарантиращ че мненията, знанията и опита на всички участници в деинституционализацията, и особено на децата и техните семейства се вземат предвид от лидерите й.


ПРИОРИТЕТИ НА НОУ-ХАУ ЦЕНТЪРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ

Подготовка на общността за трансформацията на системата

 • работа с медиите;
 • осигуряване на сътрудничество с общините в процеса на деинституционализация на базата на познаване и разбиране на съществуащите в тях нагласи и очаквания;
 • описание на процеса на деинституционализация;

 Подготовка на бъдещите етапи по деинституционализация

 • оценка на функционирането на домовете за деца, лишени от родителска грижа, с оглед добро планиране на реформата в тях;
 • изследване на постиженията в приемната грижа, както и причините за това тя да се развива с различн успех в различни общини.

Подготовка на професионалисти и изграждане на ефективни услуги

 • осигуряване на грижа за деца, чиито приоритетни потребности са психично-здравни;
 • изследване на успешни практики на интегриране на деца от домове в училища и детски градини;
 • повишаване на капацитета на професионалистите при създаване на реалистични планове за реинтегриране;
 • осигуряване на мултидисциплинарен подход при работа с деца и семейства, оказване на подкрепа на РЕД;
 • създаване на база данни за добри практики в България и чужбина;
 • създаване на рамка за работа по превенция на настаняването на деца в домове.

ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО РАБОТИ ЦЕНТЪРА

 • идентифициране на приоритет (получаване на заявка, въпрос);
 • разработване на задание.
 • обявяване на заданието на заинтересовани страни и избор на изпълнител;
 • осигуряване на координирана комуникация – координатор институции и партньори;
 • уебсайт с рубрики – данни за добри практики-български и чужди, събития в ДИ, проекти, научни статии с разширени анотации на български език;
 • бюлетин – информация, дебати, решения.