Хронология

news__23673287bc61ca5174a942358fb81ffc.jpg

100 приемни семейства бяха подкрепени по проект „Приеми дете. Създай бъдеще” през 2012 г.

100 са приемните семейства, които през 2012 г. получаваха допълнителна финансова подкрепа по проекта. В тях са настанени деца на възраст от 2 месеца до 16 години, от които пет са с увреждания. Седем семейства отглеждат братчета и сестричета.

 

news__6ba912bd74c04b45bf014246c3af21bc.jpg

Правителства от Източна Европа и Централна Азия обединяват усилията си за спиране на настаняването на деца до три години в институции

Румъния, Сърбия и Хърватия са единствените държави в региона, приели закон за предотвратяване настаняването на бебета в институции. Очаква се повече държави да последват примера им след конференцията.

 

news__13455f9bfc592f761718804bc2a2607c.jpg

Председателят на ДАЗД: Децата от институциите имат нужда да бъдат сред нас

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов откри международната конференция „Закрила на правата на уязвимите деца“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

news__3a62c67471e90950c7c1a19de9e0677e.jpg

Закриват дом „Майка и дете“ до шест месеца, местят част от децата в специализиран център

С четири места ще бъде увеличен капацитетът на Центъра за настаняване от семеен тип, който се обслужва от сдружение „Еквилибриум“, за да бъдат настанени там деца с увреждания от дом „Майка и дете“.

 

news__89c8d3b51b99783dcd497894d32c36f5.jpg

Вече 20 са закритите институции за деца

От 1 февруари т.г. престава да функционира Домът за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 7 г. „Надежда" в град София.