Обучения

Търсим професионалисти в сферата на закрила на детето за участие в европейски он-лайн портал

10.07.2015 г.

В началото на 2015 г. Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ, стартира проект Портал за закрила на детето www.childhub.org. Порталът е многоезикова платформа, където обменът на знание, ученето, творчеството и иновациите вървят ръка за ръка, за да създадат общност от професионалисти, които работят с деца. Целта на платформата е да предостави на специалистите от цяла Европа безплатен достъп до материали, новини, резултати от проучвания и методологии, както и да ги свърже в мрежа с цел подобряването на техните компетентности.

Във връзка с поддържането и разпространението на Портала за закрила на детето, Ноу-Хау Център, НБУ, търси съмишленици, които искат и могат да се ангажират с този проект. Тези професионалисти от сферата на закрила на детето ще могат да получават супервизия по конкретен случай, да публикуват авторски материали в www.childhub.org и да участват в инициативи като уебинари и обучения. В края на проекта през 2017 г. те ще получат сертификат за участие. Пишете ни на адрес info@knowhowcentre.org или се обадете на телефон +359 2 403 20 30