Събития

Семинар "Ерготерапия и мултидисциплинарна работа в общността"

28.03.2014 г. - 28.03.2014 г.
Русенският университет „Ангел Кънчев“, Асоциацията на българските ерготерапевти и фронтлайн (Великобритания) отправят покана за ден за отворените врати за специалност "Ерготерапия" на 28.03.2014 г. от 14 до 16 ч. в Аулата на Корпус "Кинезитерапия" - гр. Р

 

Кръгла маса "Децата и техните права - област на новаторски, изследователски, приложни проекти и интердисциплинарно сътрудничество"

03.06.2014 г. - 03.06.2014 г.
Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца организира конференция на тема:  „Децата и техните права – област на новаторски, изследователски, приложни проекти и интердисциплинарно сътрудничество“ (Представяне на работата на Ноу Хау Център за алтернативни грижи, НБУ, изследователска и консултантска организация в областта на реформата за детско благосъстояние) Кога: 3 юн...

 

TERMS OF REFERENCE FOR A REGIONAL BASELINE STUDY TO MAP OUT CHILD PROTECTION PRACTICES AND RELATED WORKFORCE NEEDS IN SOUTH EAST EUROPE

20.01.2015 г. - 22.03.2015 г.
Background of the project: The Regional Resource Centre for Child Protection (namely Child Protection Hub) aims at developing a strong regional community of practices and innovations in South East Europe, among stakeholders who are contributing directly to the development and delivery of child protection services (professionals, academics, decision makers, experts, users). The project strategical...

 

NATIONAL RESEARCHER WANTED TO MAP OUT CHILD PROTECTION PRACTICES AND RELATED WORKFORCE NEEDS IN SOUTH EAST EUROPE

01.01.2015 г. - 23.01.2015 г.
As part of a new Regional Project, the Child Protection Hub, aiming to provide child protection professionals with tools for working and developing space for constant learning and communication and with an opportunity to become a part of a strong regional community of practice, Terre des hommes is looking for an organization or individuals to conduct a baseline study in Bulgaria in order to identi...

 

Ролята на академичното обучение на специалисти от помагащите професии в процеса на интеграция на уязвими групи деца

18.06.2014 г.
Все още недостатъчно ефективно се използва потенциалът на учителите, педагогическите съветници и училищните психолози при оказването на подкрепа на деца в риск.