Събития

Конференция "Дете-центриран мониторинг - отговорът на България за качеството в системата на грижи за децата"

31.01.2017 г. - 31.01.2017 г.
Конференцията ще представи гледните точки за качеството на деинституционализацията през резултатите за децата и личния и професионален опит на участниците и дете-центрирания мониторинг като инструмент за измерване и повишаване на качеството на грижите.

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ: НАУКА И ПРАКТИКА”

28.09.2016 г. - 29.09.2016 г.
Конференцията се провежда по инициатива на Нов български университет с любезната подкрепа на УНИЦЕФ в България. Домакин на конференцията е Нов български университет.

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СЛУЧАЯТ БЪЛГАРИЯ - 2 ВЪВЕДЕНИЕ Политиката по деинституционализация е един от приоритетите в работата на правителствата през п

 

Годишна среща на Националната асоциация по приемна грижа

29.10.2015 г. - 31.10.2015 г.
От 29 до 31 октомври в София Националната асоциация за приемна грижа проведе своята годишна конференция. Участваха приемни родители, деца, професионалисти от държавни и неправителствени организации. Темите на презентациите бяха организирани около три осно

 

Еднодневни семинари на тема "Деинституционализация"

Ноу-Хау Център НБУ предлага еднодневни семинари на тема Деинституционализация, които са насочени към служители в услугите за деца и младежи. Семинарите въвеждат основни понятия от теория на привързаността през видео материали и дискусия. Семинарите имат з