Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Професионалисти  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Професионалисти / Система за мониторинг на ефекта от ДИ върху деца и...

Система за мониторинг на ефекта от ДИ върху деца и семейства, основана на дете-центриран подход

Екип: Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ – университетски център, който осигурява дете-центриран подход в системата за детско благосъстояние

Финансираща организация:  Фондация Оук

Инвестирана сума: 400 000 лв.

Цел на проекта: Създаване на механизъм, който гарантира, че деинституционализацията е дете-центриран процес, т.е., че 1/ професионалистите, работещи за развитието на детето, основават своите действия върху интересите на детето, 2/детето участва в процеса на ДИ.

Дейности:

 • създаване на условия за споделено разбиране на дефиницията: дете-центриран подход в ДИ,
 • информиране и договаряне на работата на НХЦ с управлението на ДИ и с заинтересовани лица и организации,
 • анализиране на съществуващи документи, текстове и оценки през призмата на дете-центриран подход,
 • идентифициране на празноти в необходимата информация и стратегии за събиране на данни,
 • дефиниране на стандарти и индикатори за мониториране на ДИ,
 • създаване на дизайн за мониторинг,
 • пилотиране на мониторинговата система, получаване на обратва връзка, използване на данните за актуализиране на Плана за действие,
 • съгласуване на стандарти за оценка на потребности на децата с акцент върху силните им страни. Тези стандарти и общ инструмент за оценка за учители, здравни работници, представители на социалната сфера, родители, деца. Изясняване на ролите и отговорностите на професионалисти, деца и родители,
 • обучение на професионалисти и представители на системата на осигуряване на качество за участие в процеса на мониторинг,
 • публикуване на помагала за приложение на дете-центриран подход, неговото мониториране и уменията, необходими за прилагането на мониторинговата система,
 • лобиране за интегриране на стандартите в системата на университетсткото обучение.

Очакван резултат:

 • Съществува механизъм който гарантира, че ДИ е дете-центриран и прозрачен процес, който се ръководи на базата на доказателства, събирани от мониторингова система, създадено на базата на споделено разбиране на професионалисти с опит за дете-центриран подход.
 • Мониторинговата система е интегрирана в процеса на ДИ и съществува необходимият капацитет за нейното използване.
 • Професионалистите имат индикатори , които оценяват в каква степен детето е поставено в центъра на грижа и имат умения да ги покрият.
 • Професионалисти от различни сектори имат споделено разбиране за това какво означава дете-центриран подход и подход, насочен към силните страни на детето и използват мониторинговата система за оценка на работата си.
 • Съществува обратна връзка от родители и деца за дете-центрираната работа, а превенцията е приоритет.

Анализ на трудни случаи в ДИ

Лобиране за това Коалиция Детство 2025 да стане член на междуинституционалната работна група

 

Целта на проекта е преодоляването на някои слабости на процеса , свързани с:

Прекъсване на континуитета

Осигуряване не информираност и прозрачност на действията по него

Подобряване на комуникацията между участниците в ДИ

Подобряване на качеството на услугите в общността

Осигуряване на гъвкавост в подходите към деца и семейства

Превенция на пренасянето на културата на институционалното отглеждане в новите услуги в общността

Повишаване на капацитета на системите в посрещането на потребностите на децата и осигуряване на тяхното развитие

Осигуряване на диалог между сектори и организации, ангажирани с гарантиране на детските права. 

Задачите на проекта са:

-       Развитие на стратегия, базирана на доказателства,

-       Пroмяна на оценките от такива, фокусирани върху отчитане на планирани дейности по проекти, към такива, ориентирани към интеграцията на децата в общността в контекста на цялостна реформата за детско благосъстояние

-       Прекратяване на тендецията за извеждане на деца от техните семейства