Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Събития

  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Събития / Ролята на академичното обучение на специалисти от ...

Ролята на академичното обучение на специалисти от помагащите професии в процеса на интеграция на уязвими групи деца


Как да се подобрят учебните програми в университетите, за да отговорят на потребностите на децата?

Кога: 18 юни 2014 г., вторник, 11.00 ч.

Къде: Министерство на образованието и науката, бул. Дондуков 2А, ет. 7

В конференцията ще участват:

  • Преподаватели от университети;
  • Представители на родителски организации;
  • Приемни родители;
  • Експерти, ангажирани със закриването на социалните домове и др.

Наблюдения на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ показват, че въпреки трайната тенденция на намаляване на преждевременно напусналите образователната система от 2005 г. насам,  все още недостатъчно ефективно се използва потенциалът на учителите, педагогическите съветници и училищните психолози при оказването на подкрепа в случаите на тормоз и социална изолация, поради расови или икономически причини, както и при конфликт със закона в следствие на лоша семейна среда или бедност.

Рисковете за преждевременно напускане на училище остават и по отношение на  недостатъчна подготовка на детските градини и училищата за приобщаване на децата, които предстоят да бъдат изведени от социалните домове и да бъдат включени в общообразователна среда. Като пример може да се посочат сигналите, получени от приемни родители в детските градини, които се сблъскват с отхвърлянето на приемни деца. Като основна причина от детските градини посочват, че децата нямат изградени хигиенни навици, а това от своя страна се дължи на продължителния престои в социален дом, както и на други фактори, независещи от детето.

За повече информация:

Елица Лингорски,

Ноу-хау център за алтернативни грижи да деца, НБУ

Тел.: 0877 369483, 02 403 2030, 0882 551 045

Е-mail:  elitsa@knowhowcentre.org