Новини

Работна среща между Коалиция "Детство 2025 "и Национална мрежа на децата

16.06.2017 г.

На 15.06.2017 г. в офиса на Ноу-хау центъра се проведе работна среща между представители на Коалиция Детство 2025 и Национална мрежа на децата за изготвяне на споразумение за сътрудничество между двете обединения на организации.

Постигнато беше съгласие за общи действие между тях по теми от взаимен интерес в сферата на деинституционализацията.

 

Автор: Ноу-хау център, НБУ