Нашата работа в проекти

Професионалисти

Актуализиране на учебните програми по социална работа във водещи европейски университети

Инициативата отговаря на необходимостта от общ набор от основни модули за обучение, които да информират професионалното развитие в сферата на социалната работа

 

 

Портал за закрила на детето

Порталът "Закрила на детето" има за цеб създаването на общност от професионалисти, които си сътрудничат по повод подобряването на качеството на грижите за деца

 

 

Система за мониторинг на ефекта от ДИ върху деца и семейства, основана на дете-центриран подход

Екип: Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ – университетски център, който осигурява дете-центриран подход в системата за детско благосъстояние Финансираща организация: Фондация Оук Инвестирана сума: 400 000 лв. Цел на проекта: Създаване н

 

 

Изготвяне на обучения за общинска администрация и директори на социални услуги в общността за развитие на услуги за деца от домове (2012-2013)

Целта на проекта е да оцени потребностите от обучение, пилотира и оцени ефективността на предоставеното обучение.

 

 

Оценка и анализ на създадените услуги за деца от закритите институции в с. Могилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен

Фокусът на настоящото изследване е насочен към закритите институции. Настоящото изследване изследва добрите практики в грижата за децата, планирането на услуги на базата на индивидуалната оценка на всяко дете.