За центъра

Проект "Завръщане от дома у дома"

1 2 3

Проектът, реализиран от Нов български университет, е създаден от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

Проектът подкрепя правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето.

Центърът работи съвместно с правителството за:

Екипът на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца постига това чрез: