Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

За центъра

Проект "Завръщане от дома у дома"  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / За центъра - Проект "Завръщане от дома у дома"

Проектът, реализиран от Нов български университет, е създаден от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца.

Проектът подкрепя правителството по отношение на закриване на специализираните институции за деца и съобразяване с индивидуалните нужди и потребности на детето.

Центърът работи съвместно с правителството за:

 • Разработване на ефективна стратегия за деинституционализация и развитието на семейна грижа.
 • Повишаване на българската експертиза за управление на проекти по деинституционализация.
 • Осигуряване на адекватното протичане на процеса, с анализ на грешките и етапите на изпълнение на ниво политика.
 • Подобряване координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация с всички заинтересовни страни.
 • Повишаване квалификацията и уменията на всички специалисти, ангажирани с грижата за деца.
 • Обмяна на опит и добри практики в областта на деинституционализация на грижите за уязвимите деца и развитие на услуги за деца и семейства.
 • Подобряване на взаимодействието между всички участници в процеса деинституционализация.

Екипът на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца постига това чрез:

 • Подобряване координацията и комуникацията в процеса на деинституционализация с всички заинтересовни страни.
 • Генериране на знания за силните страни и трудностите по време на реализация на проектите за деинституционализация.
 • Събиране и съхраняване на информация за национални и международни добри практики, които да подпомогнат деинституционализацията и Плана за действие.
 • Консултиране за проследяване на Плана за действие и проектите за деинституционализация на базата на генерираните знания.