Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Професионалисти  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Професионалисти / Портал за закрила на детето...

Портал за закрила на детето

Целта на портала Закрила на детето е създаването на общност от професионалисти, които си сътрудничат по повод подобряването на качеството на грижите за деца. Порталът Закрила на детето има амбицията да развие мрежа от специалисти от Източна Европа, които са ангажирани с обмен на знание, изграждане на екипи и застъпничество. Порталът Закрила на детето цели да подпомогне този процес като предостави интрументи за бърза и лесна комуникация между специалистите и учене от опита на другите. Наличието на версия на портала Закрила на детето на 5 езика цели да развие екипността в и извън пределите на конкретните държави, партньори по проекта. Посредством функциите на портала Научи и проучи,  свържи се в колега и обмен на информация потебителите могат да се свързват с професионалисти от цял свят, да участват в онлайн семинари и да получават съвет или супервизия по конкретен случай.

 

Изследване и методология: За идентифицирането на темите, които са фокус на портала Закрила на детето, проектът използва изследване на съществуващите практики и потребностите за тяхното обогатяване. Изследването дава оценка на контекста, в който се предоставят грижите за деца във всяка държава-партньор. Методите, използвани за набирането на информация в България, са проучване на стратегиите, плановете за действие и правната рамка на цялата система за закрила на детето, както и фокус групи, които чрез дискусия да представят различните гледни точки, мотивация и впечатления на професионалистите, ангажирани със закрилата на детето.

 

Участници: Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ – България, Terre des Hommes Албания, Save the Children – Босна и Херцеговина, Hrabri Telefon – Хърватия, Terre des Hommes – Косово, Terre des Hommes – Молдова, Terre des Hommes – Румъния, Centre for Youth Integration – Сърбия, Center for Excellence for Looked After Children –  Шотландия (CELCIS).

Очаквани резултати

  • Устойчива мрежа от професионалисти;
  • Безплатен достъп на професионалисти, деца и родители до знание;
  • Обмен на знание между професионалисти с цел подобрено качество на грижите за деца;
  • Включеност на професионалисти, деца и родители в правенето на социални политики.