Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Политика за закрила на детето на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи, НБУ  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Политика за закрила на детето на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи, НБУ

В своята работа Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет се ръководи от убеждението, че всички деца имат равни права и еднакво право на закрила и че всяка форма на злоупотреба с децата включва нарушение на правата на децата. 

За да бъдат гарантирани правата на децата и да бъдат предотвратени рисковете, стоящи пред децата, с които работи, Центърът разработи тази политика за закрила. Тя изразява ангажимента и конкретните мерки, които организацията ще изпълнява в своите дейности с и за деца. 

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, чрез настоящата си политика, се ангажира да отделя необходимото внимание на всички възникнали опасения и ситуации, включващи потенциален риск или продължаващо нарушаване на правата на децата, и да реагира съобразно международното, националното законодателство и заложените в този документ правила и процедури. В този смисъл, професионалистите, служителите и децата, включени в дейности на организацията, биват насърчавани да изразяват своите опасения и впечатления открито и отговорно. 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО