Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Деца и семейства  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Деца и семейства / Оценка на закриването на две институции –ДМСГД в ...

Оценка на закриването на две институции –ДМСГД в с. Широка Лъка и гр. Кюстендил

Целта на изследването, реализирано от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, да изучи и документира деинституционализацията (ДИ) в гр. Кюстендил и в с. Широка Лъка от гледна точка на ефекта от закриването на дома върху децата, родителите, заинтересованите лица от общността, политически лидери. 

Изследването има за цел да сравни двата процеса с цел изучаване на това как неправителствената организация "Надежда и домове за децата – клон България" е извършила закриванията, контекстуализира приложението на модела така, че и двата дома да бъдат закрити успешно.

Методология, която е използвана в изследването

Оценката използва качествени и количествени методи. Използват се съществуващи инструменти, и качествени методи за събиране на данни  – интервюта и фокусни групи. Използват се базирани върху силните страни изследователски подходи (PAAR), за да се изучат детайлите на успешни стратегии на ДИ. В същото време интервютата са структурирани по начин, който да  не избягва изучаването и адресирането на загубата, която някои от участниците са преживели или все още преживяват.

По–голямата част от оценката е бъде насочена ретроспективно и изучава минали, събития отнасящи се до действия, случили се в процеса на взимане на решения относно закриването на домовете, подготовка на деца и родители, интервенции, закриване на домовете.

Втората ос на изследването се отнася до настоящето. Тя изучава какво е състоянието на деца и родители в момента, какъв е ефектът на ДИ върху тяхното благополучие. Изучава се и мнението на  заинтересованите лица за състоянието на услугите, за развитието на общността (без наличие на институция) в настоящия момент.

Трета ос изучава идеите и плановете за това по какъв начин ДИ влияе на развитието на общността през периода на изследването и след него.

В резюме, изследването  има възможност да направи „снимка” на минали процеси,  да проследи процеса от момента на началото на ДИ, както и процеса, стартирал с началото на изследването, както и ефекта на неговото евентуално продължение.

Участници в изследването

Като участници са поканени личности и представители на организации, които имат поглед и участие върху различни процеси и участници в  ДИ - деца, родители, заинтересовани лица от общността, политически лидери.

Очаквани резултати от изследването

  • Анализ на контекста - изучаване на целите на политиката, целите на организацията и анализ на контекста. Анализът на тези три области ще адресира  комплексните взаимодействия между трите нива на участие в ДИ.
  • Идентифициране на всички заинтересовани лица, потенциални участници в оценката -  картиране интервенциите на заинтересованите лица и отношението им към целите на ДИ и на проекта, както и нивото, до което заинтересованите лица 1) подкрепят, 2) имат интерес 3) имат влияние върху ДИ.
  • Организиране на фокусни групи, които да валидизират резултатите
  • Анализ на  данните по отношение на подкрепа на ДИ, инвестиран интерес, влияние.
  • Привличане на съмишленици заинтересовани лица в изследователския процес за изследване на позитивните практики – изучаване ролята на съ-изследователи за изследване на успехите и добрите практики. Данните са истории и писмен материал.
  • Анализ на успешни интервенции.
  • Анализ на съпротиви  (явни, скрити, несъзнавани)