Нашата работа в проекти

Общности

Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността

Работата по проекта ще включи и ромската, и българската общности, за да се адресират нагласи и предразсъдъци, поддържащи изключването. Крайната цел на проекта е да се опише Модел за прекратяване на маргинализацията на роми, който да информира подобни проц

 

 

Анализ на медийното съдържание, свързано с деинституционализацията

В изследването се прави анализ на медийното съдържание, свързано с деинституционализазцията, за две години - 2011 и 2012 г. Проучването проследява медийната комуникация по темата деинституционализация в двете й направления - създаване на услуги в общностт

 

 

Деинституционализация „Случаят България”

Изследването на Ноу-хау центъра има за цел да събере и анализира данни за ефекта на деинституционализацията върху деца, родители, професионалисти и общности, препоръча стратегии за планиране, прилагане и управление на деинституционализацията.