Обучения

Обучителни програми на Център за професионално обучение към Сдружение „Рефлективно учене”

07.12.2015 г.

Център за професионално обучение към Сдружение „Рефлективно учене” има за цел да осигурява професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на степен на професионална квалификация.

Обучителните програми на Центъра са насочени към кадри, работещи по проблемите на децата и семействата в риск и в сферата на социалното предприемачество; обмяна на знания, опит и информация в национален и международен мащаб; подкрепа, разработване и осъществяване на програми и проекти за повишаване на квалификацията на заетите в психо-социалната сфера.

Екипът на Центъра е съставен от професионалисти и практици с доказан опит и квалификация по широк спектър от теми свързани психологическа подкрепа и социална работа.

Предлаганите обучения могат да се провеждат под формата на курсове, семинари, лекции и други подходящи за аудиторията формати, използващи интерактивни методи. Обученията са по следните теми:

 

 

За контакти и при желание за включване в курс Елен Иванова, тел. 0888985550, e-mail: aelina@mail.bg