Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Обучения

  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Обучения / Обучителни програми на Център за професионално обу...

Обучителни програми на Център за професионално обучение към Сдружение „Рефлективно учене”


Център за професионално обучение към Сдружение „Рефлективно учене” има за цел да осигурява професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на степен на професионална квалификация.

Обучителните програми на Центъра са насочени към кадри, работещи по проблемите на децата и семействата в риск и в сферата на социалното предприемачество; обмяна на знания, опит и информация в национален и международен мащаб; подкрепа, разработване и осъществяване на програми и проекти за повишаване на квалификацията на заетите в психо-социалната сфера.

Екипът на Центъра е съставен от професионалисти и практици с доказан опит и квалификация по широк спектър от теми свързани психологическа подкрепа и социална работа.

Предлаганите обучения могат да се провеждат под формата на курсове, семинари, лекции и други подходящи за аудиторията формати, използващи интерактивни методи. Обученията са по следните теми:

 

 • Ранно двигателно развитие на деца в норма и деца с увреждания. Стратегии за справяне.  
 • Обучение в дейности от ежедневния живот при деца и възрастни с увреждания”
 • Формиране на нагласи за изграждане на включваща учебна, социална и трудова среда за деца и младежи с увреждания
 • Моделиране и качество на подкрепата на деца в риск и деца с увреждания
 • Предоставяне на знания за същността на включващата среда – в организациите, институциите, общността
 • Развитие на умения за оценка на потребностите от подкрепа и на ресурсите за развитие на деца и млади хора с увреждания
 • Работа с трудно поведение
 • Сексуално обучение на деца и юноши с увреждания
 • Психопатология в детска и юношеска възраст
 • Терапевтични методи и техники в детска възраст
 • Оценка на психичното развитие
 • Холистична оценка на нуждите и индивидуален план за грижи на деца, юноши, младежи/възрастни с увреждания и подкрепа на семействата
 • Базисни знания за развитието на нервната система и невробиологията 
 • Въведение в професията Социален асистент: методи на социалната работа, професионална етика, ефективно общуване в работа с хора с увреждания, конфликти и посредничество при конфликти. Работа в конфликтна ситуация.
 • Работа със семействата, договаряне, правила.
 • Работа по случай
 • Работа с родители на деца, настанени в резидентни услуги.
 • Работа по реинтеграция на деца, настанени в резидентни услуги.
 • Социални услуги по реинтеграция
 • Работа с деца и семейства в риск от малцинствени общности с фокус върху ромска общност
 • Работа с деца, жертва на насилие и подкрепа на семействата
 • Индивидуална и групова супервизия
 • Организационно развитие
 • Други курсове по заявка

 

За контакти и при желание за включване в курс Елен Иванова, тел. 0888985550, e-mail: aelina@mail.bg