Обучения

Търсим професионалисти в сферата на закрила на детето за участие в европейски он-лайн портал

10.07.2015 г. В началото на 2015 г. Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ, стартира проект Портал за закрила на детето www.childhub.org. Порталът е многоезикова платформа, където обменът на знание, ученето, творчеството и иновациите вървят ръка за ръка, за

Стани доброволец за работа с деца с увреждания

27.05.2015 г. Столична община, Дирекция “Социални дейности” и „Скубат“ ЕООД, съвместно с фондация “Де Пасарел – Холандия”, организират инициатива за набиране на доброволци и обявяват свободни стажантски позиции за работа с деца с физически и интелектуални увреждания в

Търси се семейство за Семейна къща в гр. София

11.04.2013 г. Фондация „За Нашите Деца“ търси семейство (съпруг и съпруга или съжителстваща на семейни начала двойка ) с желание да работи в Семейна къща в гр.София, където да осигурява 24-часова грижа 5 дни в седмицата за 4-6 деца на възраст от 0 до 7 години.

Старши социален работник за гр. Пловдив

22.02.2013 г. Фондация „За Нашите Деца” търси за екипа на Центъра за обществена подкрепа ”За деца и родители” в гр. Пловдив Старши социален работник и супервайзор по „Превенция на изоставянето”, който да гарантира предоставянето на качествени и ефективни социални услу

Търси се социален работник за гр. София

18.02.2013 г. Фондация "За Нашите Деца" търси социален работник за Центъра за обществена подкрепа в гр. София