Обучения

Възможности за обучения, които предлага НХЦ, НБУ

08.02.2017 г. Уважаеми приятели, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, предлага следните възможности за обучения

Обява

16.12.2015 г. Обява за желаещи да извършат партньорски преглед на практически, електронни модули за обучение по детско участие.

Обучителни програми на Център за професионално обучение към Сдружение „Рефлективно учене”

07.12.2015 г. Център за професионално обучение към Сдружение „Рефлективно учене” има за цел да осигурява професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на степен на професионална квалификация.

Еднодневни семинари по Деинституционализация

28.10.2015 г. Ноу-Хау Център, НБУ предлага еднодневни семинари на тема Деинституционализация, които са насочени към служители в услугите за деца и младежи. Семинарите въвеждат основни понятия от теория на привързаността през видео материали и дискусия. Семинарите имат

Търсим професионалисти в сферата на закрила на детето за участие в европейски он-лайн портал

10.07.2015 г. В началото на 2015 г. Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ, стартира проект Портал за закрила на детето www.childhub.org. Порталът е многоезикова платформа, където обменът на знание, ученето, творчеството и иновациите вървят ръка за ръка, за