Новини

Ноу-хау центърът ще координира дейността на Коалиция „Детство 2025“

16.06.2017 г.

Ноу-хау центърът пое отново координирането на дейността на Коалиция „Детство 2025“, членове на която са 17 организации и експерти, работещи в областта на деинституционализацията. Центърът ще отговаря за доброто взаимодействие между участниците до края на 2017 г.

ова е обединение на 17 граждански организации и мрежи, работещи с деца и семейства в цялата страна. Целта, която ги обединява, е постигане на гаранция за това, че деинституционализацията ще продължи да се развива устойчиво, независимо от политическите промени, с основен приоритет – развитие на индивидуалната грижа в общността за всяко дете и осигуряване на гаранции за зачитане на неговите права. Членовете на Коалицията са представители на различни организации – донорски, правозащитни, експертни, изследователски, родителски, застъпнически, доставчици на услуги. Голяма част от съществуващите в момента нови услуги са пилотирани именно от организациите, членове на Коалицията.

Останалите членове на коалицията са:

 

Автор: Ноу-хау център за алтернативни грижи, НБУ