Новини

news__2d9e1ee0bcf22b1c3c43f9661740798e.jpg

Семинар на тема „Превенция на сексуалната експлоатация на деца и младежи от резидентни услуги“

13.09.2017 г.
На 3 и 4 септември, 2017 г. в гр. Поморие се проведе семинар на тема „Превенция на сексуалната експлоатация на деца и младежи от резидентни услуги“. Участници бяха 27 деца и младежи от ЦНСТ и ВУИ Ракитово.

 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“ в Нов български университет обявява прием

27.07.2017 г.
Програмите по социална работа, логопедия, клинична социална работа, езикова и речева патология и управление на здравеопазването обявяват прием през новата учебна година

 

Доходите на домакинствата пряко влияят върху благосъстоянието на децата

17.07.2017 г.
Неотдавнашно проучване, публикувано на 12 юли 2017 г. от Центъра за анализ на социалното изключване (CASE) в London School of Economics, показва, че доходите на семейството пряко засягат перспективите за живот на детето. Констатациите сочат, че при разраб

 

news__23f88468265870ccd1c5fd6e1c708259.jpg

Работно посещение на семейни центрове в Гьотенбург, Швеция

17.07.2017 г.
Д-р Галина Маркова участва в работни срещи в семейни центрове в Гьотенбург, Швеция

 

"Картографиране на съществуващите практики в областта на закрилата на детето и нуждата от експерти" на местно ниво в Хърватия

17.07.2017 г.
Brave Phone представи резултатите от изследването "Картографиране на съществуващите практики в областта на закрилата на детето и нуждата от експерти" в Риека и Сплит