Новини

Работна среща в Будапеща за представяне на учебни модули по социална работа с уязвими групи и хора

03.11.2017 г.
В периода 30 октомври - 1 ноември 2017 г. се проведе петата среща на партньорите по проект „Подобряване на закрилата и благосъстоянието на децата чрез европейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето“, финансиран от ЕК. Участници от осем

 

За важността на играта при децата

24.10.2017 г.
Играта при децата е толкова важна, колкото и любовта, храната, грижата и надеждата. Специалистите по детско развитие смятат,

 

Предстои уебинар на тема: "Можем ли да говорим за сексуалното насилие над деца на един език?"

24.10.2017 г.
На 26-ти октомври 2017 г., 11.00 - 12.30 CET ще се проведе уебинар по темата за сексуалното насилие над деца и последиците от него, както и за правото на участие на децата.

 

Проведе се заседание на работна група за изработване на проект за закон за социалните услуги

24.10.2017 г.
На 19-ти октомври в МТСП се проведе заседание на работната група за изработване на проект за закон за социалните услуги. На заседанието присъстваха 76 представители на всички заинтересовани страни, съгласно заповедта за сформиране на работната група, в ко

 

Нова мрежа от граждански организации в подкрепа на борбата с насилието над деца в България

20.10.2017 г.
Представители на Ноу-хау центъра участваха в среща по създаване на нова мрежа от представители на гражданския сектор. Целта на мрежата е да обедини усилията на всички участници и да инициира дейности,