Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Събития

  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Събития / Конференция "Дете-центриран мониторинг - отговорът...

Конференция "Дете-центриран мониторинг - отговорът на България за качеството в системата на грижи за децата"


НОУ–ХАУ ЦЕНТЪР ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА КЪМ НБУ,

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ,

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

организират конференция на тема

ДЕТЕ-ЦЕНТРИРАН МОНИТОРИНГ – ОТГОВОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО В СИСТЕМАТА НА ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА

31.01.2017 г. (вторник), залата на представителството на ЕК – София, ул.“Г.С. Раковски“ 124

Деинституционализацията на децата в България е политика, в която ЕК и българското правителство инвестират сериозен ресурс и която доведе до значителна социална промяна. Успешното справяне с предизвикателствата на промяната изисква въвеждане практиката на анализ и оценка на въздействието; практиката на учене от опита и развиване на умения за критичност и рефлексия върху опита.

Екипът на Ноу-хау център разработи система за оценка на качеството на системата за детска грижа. Изучихме опита на работещите в нея, постиженията им, които водят до качествени промени в живота на децата и техните семейства и създадохме индикатори, които ги измерват. Системата е инструмент за осмисляне на действията на политиците, на мениджърите, на професионалистите, на семействата като пряко въздействащи върху детето. Нарекохме я "Дете-центриран мониторинг".

В сътрудничество с Агенцията за социално подпомагане тази система се пилотира в три региона на страната.

Цели на конференцията:

  • Да се представят гледните точки за качеството на деинституционализацията през резултатите за децата и личния и професионален опит на участниците в конференцията и дете-центрирания мониторинг като инструмент за измерване и повишаване на качеството. 
  • Да се потърсят отговори на въпросите, свързани с ефективността и ефикасността на инвестициите в политиките за децата – постигнатото до момента като резултати и предизвикателства, планирани действия и идеи за политически решения. 

Вижте ПРОГРАМАТА по-долу.