Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Професионалисти  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Професионалисти / Изготвяне на обучения за общинска администрация и ...

Изготвяне на обучения за общинска администрация и директори на социални услуги в общността за развитие на услуги за деца от домове (2012-2013)

Екип: Български институт за отношения между хората, НБУ

Цели

  1. Да осигури плавен и сведен до минимални рискове процес на преместване на деца от домове и адаптирането им в общността като подготви администрацията на общините, ангажирани с деинституционализацията, за създаване на екипи от професионалисти, способни да осигуряват качествена грижа за деца (от домове и от общността).
  2. Да оцени потребностите от обучение, пилотира и оцени ефективността на предоставеното обучение. 

Методология

Проектът анализира по какъв начин се развива децентрализацията на  политиката на деинституционализация в една общност като изучава процесите на взаимодействие между местните организации и структури. Изследват се гледните точки на различните участници и техните предложения за промяна, като се използва рефлексия върху опита им от работа по случаи на деца и семейства (основен метод за оказване на помощ в социалната работа). Обсъждането на работата по  конкретни случаи на деца ще събере доказателства за необходими промени в методики, процедури и регулации, свързани с процеса на деинституционализация.

Участници

В проекта са включени: представители на общинските администрации, ангажирани с управлението на услугите; представители на НПО, предоставящи услугите в общността; представители на персонала, работещ в услугите.

Препоръки

Да се предлага системно обучение на представители от общини и професионалисти от помагащите професии на базата на анализ на случаи от тяхната практика.