Хронология

Закрит е още един дом за деца

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и след решение на Общинския съвет в Русе е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа „Райна Гатева" в града.

Закриването на специализираната институция и откриване на нова социална услуга в общността е част от областната стратегия за развитие на социалните услуги. В процеса по закриване на дома, както винаги в такива случаи, бе осъществено сътрудничество и взаимодействие между Регионалната дирекция за социално подпомагане в Русе и Община Русе.

След поредното закриване действащите домове за деца, лишени от родителска грижа, стават 65, от които 18 за деца на възраст от 3 до 6 години и 47 за деца от 7 до 18 години.