Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

За центъра

Екип  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / За центъра - Екип

Галина Маркова е доктор по социална работа.

Завършва магистърска  програма по  клинична социална работа в НБУ през 1995 година и докторска програма по социална работа в Колежа Смит, САЩ през 2004 г.

Дисертацията й е върху изследване на психологични характеристики на родители,  настанили децата си в домове. 

Работата й в областта на  деинституционализацията  започва  с участие в изследване на ефекта на програма в дом за бебета. Участва в  закриването на дома в с. Могилино. Провежда обучения  по темата, създава приложни проекти за работа с деца от домове.  Предпочитана теоретична рамка, в която консултира и която преподава, е "Теория на привързаността".

 Публикации по темата „Деинституционализация”:

 • Markova, G. (2011) Attachment Theory and Child Protective Practice. When a State Becomes a Parent: Orphanages in a Post-Totalitarian Culture. Book chapter in Berzoff,J, Falling Through the Cracks: Psychodynamic Practice with Vulnerable and Oppressed Populations
 • Berzoff,J ., Kita, E., Segal, C., Markova,G ,  (2011 )Falling through the Cracks: Psychodynamically-oriented Social Care  with Vulnerable, At-risk Clients. Paper presented at  57th Conference of Council of Social Work Education., Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2010). Parents, Children, Institutions in a Post-Totalitarian Context. VDM Verlag dr. Muller Aktiengesellschaft&Co. KG
 • Markova,G., Shilkret, R.,Djalev,L. (2008). Parents’ attachment styles, mental representations, and institutionalization of children in Bulgaria. Infant Mental Health Journa,29, 6, 555-569.
 • Маркова, Г., Джалев, Л.(2007). Родителски стилове на привързаност - изследване и приложение в социалната работа. ( Parent’s attachment styles-research and application in social work practice). Проблеми на Социалната РаботаОбразование Практика, Научни Изследвания(Anthology of articles published by the Bulgarian Association for Social Work Education)   ИК-Кота, София..297-308.
 • Bilson, A., Markova, G. (2007). But you should see their families: Preventing child abandonment and promoting social inclusion in countries in transitionSocial Work and Social Sciences Review, 12 (3), 57-78.
 • Bilson A. and Markova G. (2005). Но вы должны увидеть их родителей (But you should see their families)  Жуpнал Казахской академии труда и социальных отношений (Journal of the Kazakh Academy of Labour and Social Relations) Almaty
 • Markova,G.(2007). Russia's Abandoned Children: An Intimate Understanding. Book Review. Smith College Studies in Social Work, 77 (4), 123-127.
 • Markova,G. (2007). Relationships between Parental Mental Representations and Reproduction of Institutionalization in Bulgaria  Paper presented at the 10th Conference organized by the National Committee of Psychoanalysis in Social Work. Chicago,USA.
 • Markova,G. (2006). Long-term Institutional Care, Parenting and its Reproduction -  Object Relations Theory Perspective. Implication for De-institutionalization. Challenges for Fostering and Aftercare.  Athens, Greece
 • Markova,G.& Shilkret,R. (2005) The relationship between Parental Attachment Style and Mental         Representation and Institutionalization of Children in Bulgaria. Poster  presentation at the Society of Child Research and Development Biennial Meeting, Atlanta, USA.
 • Markova, G. (2005). Out-of- home Care in Bulgaria: Political, Psychological, and Cultural Perspective. Paper presented at the European congress “Quality4Children”, Gmunden, Austria
 • Markova, G. (2004) Institutionalization of Children in Bulgaria – an Interplay between Social, Psychological and Political Factors. Parent’s Motivations for Institutionalization of Children – Mental Health Perspective. Presentation at the 6th International Conference: Inclusion and Mental Health in the New Europe. ENMESH, London, UK.
 • Markova,G., Kurchieva,D. (2004). Program for Prevention of Institutionalization and Reunification of Institutionalized Children. Paper presented at International Social Work conference.  Kiten, Bulgaria.
 • Markova, G. (2005). Children, Parents, Institutions. Paper, presented at the Conference “Medical Rehabilitation and Psycho-Social Assistance of Torture Survivors in Bulgaria: 10 years Center “ACET” Psycho-Social Program for Victims of Violence and Trauma”  Assistance Centre for Torture Survivors – ACET, Sofia, Bulgaria.
 •  

Проекти за деинституционализация и развитие на алтернативни грижи за деца и семейства

 • 2010 - "Детство за всички", ДАЗД. Експерт.
 • 2010 - "Интеграция на деца от дом в общността чрез въвеждане на метода работа по случай",  НБУ. Координатор, обучител.
 • 2008 - “Първо децата” – Деинституционализация на деца с увреждания от Могилино, UNICEF. Супервизор.
 • 2008 - $Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в oбщността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация, и реинтеграция на деца в Ромския квартал Факултета",  PHARE. Супервизор, обучител.
 • 2008 - "Деинституционализация чрез осигуряване на услуги в общността за рискови групи. Превенция на институционализация, деинституционализация и реинтеграция – „Под един покрив”, Програма в общността в гр. Монтана", PHARE. Обучител, супервизор.
 • 2004-2005 - Разработване, прилагане и разпространяване на програма за превенция на институционализацията и реинтеграция на институционализирани деца.  Програма МАТРА на кралство Нидерландия.
 • 2002-2003 - Evaluation of a Community Program for Families at Risk “Take me home 2”,  funded  by Save the Children, UK.