Обучения

Еднодневни семинари по Деинституционализация

28.10.2015 г.

Ноу-Хау Център, НБУ предлага еднодневни семинари на тема Деинституционализация, които са насочени към служители в услугите за деца и младежи. Семинарите въвеждат основни понятия от теория на привързаността през видео материали и дискусия. Семинарите имат за цел да изследват и назоват предизвикателствата, които професионалистите срещат и да предложат решения през работа по конкретен случай. Заявки за участие в семинар можете да направите на info@knowhowcentre.org. Тези семинари се осъществяват в рамките на проект "Платформа за закрила на детето", който подпомага регионалното и междуинституционалното сътрудничество чрез свързване на професионалисти от Източна Европа, възможности за онлайн дискусии по случай и използване на безплатна виртуална библиотека.Заявка за супервизия/обучение