Събития

Еднодневни семинари на тема "Деинституционализация"

Ноу-Хау Център НБУ предлага еднодневни семинари на тема Деинституционализация, които са насочени към служители в услугите за деца и младежи. Семинарите въвеждат основни понятия от теория на привързаността през видео материали и дискусия. Семинарите имат за цел да изследват и назоват предизвикателствата, които професионалистите срещат и да предложат решения през работа по конкретен случай. Заявки за участие в семинар можете да направите на info@knowhowcentre.org. Тези семинари се осъществяват в рамките на проект Платформа за закрила на детето, който подпомага регионалното и междуинституционалното сътрудничество чрез свързване на професионалисти от Източна Европа, възможности за онлайн дискусии по случай и използване на безплатна виртуална библиотека.

 

www.childhub.org
Заявка за супервизия