Новини

Доходите на домакинствата пряко влияят върху благосъстоянието на децата

17.07.2017 г.

Неотдавнашно проучване, публикувано на 12 юли 2017 г. от Центъра за анализ на социалното изключване (CASE) в London School of Economics, показва, че доходите на семейството пряко засягат перспективите за живот на детето.

Констатациите сочат, че при разработването на решения за подобряване на развитието на децата трябва да се има предвид финансовото благосъстояние.

Пълната информация може да намерите на сайта на Мрежата за закрила на детето в Югоизточна Европа:

ДОКЛАД

 

https://childhub.org