Нашата работа в проекти

Деца и семейства

Проект PEER - Participation, Experience and Empowerment of Roma Youth (Участие, преживяване и овластяване на ромски млади хора) (1.01.2015 - 31.12.2016)

Основна цел на проекта е участието на ромските млади хора в Европа в създаването на политики, които засягат техния собствен живот. Проектът PEER дава възможност на ромски млади хора (12-18) от 9 страни-членки на Европейския съюз да участват активно в пр

 

 

От първо лице - млади хора, живели в институции, консултанти на деинституционализацията

В рамките на 10 срещи група от 11 млади хора, прекарали част от живота си в домове, идентифицираха проблеми, свързани с грижите за деца, и дадоха препоръки в ключови области.

 

 

Оценка на закриването на две институции –ДМСГД в с. Широка Лъка и гр. Кюстендил

Целта на изследването, реализирано от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, е да изучи и документира деинституционализацията (ДИ) в гр. Кюстендил и в с. Широка Лъка от гледна точка на ефекта от закриването на дома върху децата, родителите,