Събития

Годишна среща на Националната асоциация по приемна грижа

начало: 29.10.2015 г./ 00:00 ч.
край:     31.10.2015 г./ 00:00 ч.


От 29 до 31 октомври в София Националната асоциация за приемна грижа проведе своята годишна конференция. Участваха приемни родители, деца, професионалисти от държавни и неправителствени организации. Темите на презентациите бяха организирани около три основни фокуса. Първият беше поставен върху потребностите на децата, ползващи услугата, потребностите на приемните родителите и отговорите, които професионалистите успяват или не успяват да предложат, за да ги удовлетворят. Вторият фокус беше върху развитието на услугата в контекста на услугите за деца и семейства и постигането на качество чрез обучения, подкрепа, усвояване на съвременни методи на партниране с клиентите-деца. Третият фокус дискутира предизвикателствата пред приемната грижа като основно сред тях беше липсата на комуникация между специалистите в системата за детска грижа. Една от бариерите пред комуникацията е използването на различни теории и подходи, които обясняват детското поведение. Затова представителите на Ноу Хау Център Борислава Мечева и Галина Маркова представиха и дискутираха как два, често приемани като противоречащи си подхода, единият базиран на разбиране на травмата, и другият, базиран на силните страни, могат да бъдат използвани в работата на специалистите. На страницата на НАПГ можете да намерите всички презентации.

 

Силните страни на децата и техните родители - как ги откриваме и използваме
Да живееш в сянката на насилието - теоретични модели на развитието и практически приложения