За центъра

Екип

Галина Маркова

Ръководител на центъра

Галина Маркова

Галина Маркова е доктор по социална работа.

Завършва магистърска  програма по  клинична социална работа в НБУ през 1995 година и докторска програма по социална работа в Колежа Смит, САЩ през 2004 г.

Дисертацията й е върху изследване на психологични характеристики на родители,  настанили децата си в домове. 

Работата й в областта на  деинституционализацията  започва  с участие в изследване на ефекта на програма в дом за бебета. Участва в  закриването на дома в с. Могилино. Провежда обучения  по темата, създава приложни проекти за работа с деца от домове.  Предпочитана теоретична рамка, в която консултира и която преподава, е "Теория на привързаността".

 Публикации по темата „Деинституционализация”:

Проекти за деинституционализация и развитие на алтернативни грижи за деца и семейства


 

Телефон: 024032030
E-mail: galina@knowhowcentre.org