Обучения

Възможности за обучения, които предлага НХЦ, НБУ

08.02.2017 г.

Уважаеми приятели, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ, има удоволствието да ви предложи следните възможности за обучения:Mission
Деинституционализация: Случаят България
Система за дете-центриран мониторинг – разработване и прилагане
Обучение и супервизия на професионалисти, работещи с трайно изолирани индивиди и групи
Модел за развитие на изключени общности
Подкрепа при разработване, кандидатстване и прилагане на проекти
Приложение към съществуващи програми за помагащи специалисти: Работа с трайно изолирани индивиди и г
Бакалавърска и магистърска програми по социална работа, разработени за системата на АСП
Експерти от опит - включване на представители от уязвими групи в създаването на политики и програми