За центъра

Визия

Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца вярва, че ангажираните възрастни вземат ангажирани решения за децата в риск от раздяла с родните семейства!


Ноу-хау центърът изпълнява дейности за постигането на своята визия като: