Бюлетин

Брой 3/2012 г. - Приемната грижа

В следващите два броя на бюлетина публикуваме материали за приемната грижа. Тази тема предизвиква коментари и дискусии като практика, пряко свързана с деинституционализацията и като втория стартирал проект от Плана за действие.
Брой 3/2012 г. - част 1
Брой 3/2012 г. - част 2

 

Брой 2/2012 г. - Индивидуализиране на грижата

В този брой на бюлетина Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца поставя в центъра темата Индивидуализиране на грижата.
Брой 2/2012 г.

 

Брой 1/2011 г. - Държавните проекти по деинституционализация

Това е първият брой на бюлетина на Ноу-хау центъра на Нов български университет.
Брой 1/2011 г.