Бюлетин

Брой 9/2013 г. - Професионалните теории, които следваме, срещу личните теории, които несъзнавано използваме в практиката (за реинтеграцията или най-добрия интерес на детето)

В деветия брой ще прочетете за нещо важно от професионалния живот на специалистите в грижата за детето – въпросът дали реинтеграцията понякога е най-доброто за детето. В бюлетина ще видите различни гледни точки – както национални, така и международни.
Брой 9/2013 г.

 

Брой 8/2013 г. - Провеждане на индивидуално интервю, фокусирано върху силните страни

В този брой представяме методи за социална работа с отделни деца, семейства, клиенти на системата, родители, чиито деца са в домове. Представяме и опита от провеждане на интервю с деца, живеещи в риск.
Брой 8/2013 г.

 

Брой 7/2013 г. - Резилиансът – още един метод на силните страни в социалната работа

В бюлетина на Ноу-хау центъра за алтернативни грижи за деца продължаваме представянето на метода на „силните страни” в социалната работа с фокус върху темата „резилианс“.
Брой 7/2013 г.

 

Брой 5/2013 г. - Закриване на дом за бебета - първа стъпка към успешната деинституционализация

През тази година Ноу-хау центърът за алтернативни грижи за деца работи по 7 проекта, които вярваме, че допринасят за това децата от домове да заживеят в общност от хора, които ги очакват.
Брой 5/2013 г.

 

Брой 4/2012 г. - Ключовите конференции за децата в България

Посветихме броя на няколко ключови конференции, които се отнасят до детското благосъстояние и закрилата на децата, които са настанени за отглеждане в извънродната си семейна среда.
Брой 4/2012 г.