Бюлетин

БРОЙ 15/2016 - Дете-центриран мониторинг - една възможност да изследваме и повишим качеството на грижата за децата

Дете-центриран мониторинг - една възможност да изследваме и повишим качеството на грижата за децата
БРОЙ 15/2016

 

БРОЙ 14/2016 - ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ на ГРИЖАТА

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ на ГРИЖАТА
Брой 14/2016
Брой 14/2016

 

Брой 13/2015 г. Проект „Детство за всички“ – закриване на институциите за деца с увреждания – какво постигнахме, какво научихме и какво не успяхме да преодолеем

...
Брой 13/2015 г. Проект „Детство за всички“ – закриване на институциите за деца с увреждания – какво
Брой13/2015

 

Брой 12/2015 г. Деинституционализация и предизвикателно поведение

Агресия, предизвикателно поведение, себедеструктивно поведение, клатене … С подобни думи и дефиниции се описва поведението на децата и младите хора, които са в процес на деинституционализация. Докато те живееха в институции, темите за поведение
Брой 12/2015 г. Деинституционализация и предизвикателно поведение
Брой 12/2015

 

Брой 11/2014 г. Подкрепа за биологичното семейство

Ще успее ли деинституционализацията да възстанови ролята на родителите при взимането на решения за живота на всяко дете?
Брой 11/2014 г.