Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца

Абонирай се за бюлетин

Нашата работа в проекти

Професионалисти  

Увеличи размера на текста Намали размера на текста Принтирай Изпрати на приятел
Начало / Нашата работа в проекти / Професионалисти / Актуализиране на учебните програми по социална раб...

Актуализиране на учебните програми по социална работа във водещи европейски университети

Проектът е разработен от международни организации и институции за висше образование, на базата на осъзнатата необходимост от последователност и общо разбиране за благосъстоянието на децата и въпросите за закрила в цяла Европа. Трансевропейските партньори са установили необходимостта от общ набор от основни модули за обучение, които да информират  професионалното  развитие в сферата на социалната работа.

Цели

Целта на проекта е да се създаде набор от модули за обучение за основни социални дейности по закрила на детето в Югоизточна Европа. Разработения пакет от модули за обучение ще се включи в местните програми за висше образование. Целта е да се повишат компетенциите и информираността на социалните работници и сродни специалисти по закрила на детето, което да подобри качеството на предоставянето на услуги за деца в неравностойно положение, в рамките на и между различните държави. Обмяната на опит ще увеличи капацитета и професионализма на специалистите, за да се отговори на предизвикателствата по закрилата и благосъстоянието на децата в глобализирания свят.

Идентифицираните модули включват:

  • Базирана на умения практика / оценка на риска (включително онлайн е-обучение)
  • Базирани на  доказателства ефективни умения/практика на мониторинг
  • Мулти -дисциплинарна работа/мултидисциплинарен подход (включително с деца и семейства)
  • Работа с труднодостъпни деца/семейства
  • Транснационална социална работа (вкл. проблемите на бедността, културата и миграцията)

Партньори

Проектът включва осем университета със специализирани области на умения и опит -  Университет на Стърлинг, Шотландия, Държавен педагогически университет в Кишинев, Молдова, Белградски университет, Сърбия, Университет Букурещ, Румъния, Нов Български Университет, България, Университет на Кент, Великобритания, Университет на Прищина, Косово, Университет на Тирана, Албания. Terre dеs Hommes, Фондация "Лозана" в Унгария е местен координатор със силни общоевропейски работни отношения, подържа мрежи в Югоизточна Европа и добро разбиране на проблемите и спецификите, които могат да възникнат. Университетите-партньори представляват ключови институции за обучение и изследователска дейност в сферата на благосъстоянието на децата и закрилата в съответните страни.